The Toldy family from Mohács A mohácsi Toldy család
Menü

Családfa

ToldyBlog

 

Bevezetés

Nagyszüleim, Szüleim, életükben már hosszabb idő óta foglalkoztak a velük közeli rokonságban álló, mohácsi Toldy családra vonatkozó dokumentumok (írások, okmányok, fényképek, információk, stb.) összegyűjtésével, ezek rendszerezésére, feldolgozására azonban már nem jutott idejük. Az így összegyűlt anyagot aztán én is bővítettem, kiegészítettem és elkezdtem rendszerezésüket, írásbafoglalásukat.

Ekkor kerültem kapcsolatba a mohácsi Toldy család múltját szintén kutató, Tatabányán élő Toldy Lajossal, aki ámos adattal és dokumentummal egészítette ki az összegyűlt anyagot, valamint azzal adott lendületet a családkutatási munkának, hogy a családfát megszerkesztette és felrakta az internetre. A következő szöveges családtörténethez ez a családfa nyújt áttekintést és eligazodást.

Egy család történetét, tagjai életútját nem lehet kiszakítani környezetéből, a társadalomból, a társadalom történéseiből, ugyanis a társadalom eseményei folyamatos döntésekre késztetik a családot, az egyént és ezzel befolyásolják, alakítják sorsát.

Ezért a következőkben leírt családi eseményeket igyekeztünk a társadalmi környezetbe helyezve bemutatni és rámutatni azokra a háttér eseményekre, melyek a család, az egyén életében manifesztálódtak.

Köszönetet kell mondanunk azoknak a különböző szakterületen dolgozó személyeknek, valamint az országban ma is élő - a mohácsi Toldy ághoz tartozó - Toldyaknak, akik kérésünkre, vagy kérésünk nélkül is, munkánkhoz segítséget nyújtottak

A leírtak természetesen nem véglegesek, ezek a további kutatások eredményeképpen változhatnak.

Dr. Adorján László

Tisztelettel kérjük mindazokat, akik a mohácsi Toldy családról, annak felmőiről, egyenes vagy oldalági leszármazottairól, rokonairól bármilyen adattal, dokumentummal rendelkeznek, szíveskedjenek bennünket megkeresni.

Segítségüket előre is köszönjük.

Kapcsolatfelvétel:
Toldy Lajos
2800 Tatabánya
Köztársaság útja 42. III. 1.
Telefon: +36 30 9270 241
 
Email: toldy.lajos@toldyfamily.hu
Dr. Adorján László
7624 Pécs
Fogaras utca 15.
Telefon: +36 72 534 879
Telefax: +36 72 534 878
Email: dradorjan8@gmail.com

Home

Copyright 2004-2010 Toldy Lajos& Dr. Adorján László