The Toldy family from Mohács A mohácsi Toldy család
Menü

Családfa

ToldyBlog

 

Toldy Aranka

TOLDY IGNÁC és SZIKORA EMMA
Németmárokon, 1880.VI.10-én kötött házasságából
született Mohácson, 1886.IV.19-én
TOLDY ARANKA.

Római katolikus vallású volt.

Négy polgárit végzett, jó tanuló volt.
A családi feljegyzések (1977) szerint gyönyörüen rajzolt, énekelt és zongorázott, de megtanították a háztartási munkákra is (Tudott varrni, varógépen hímezni, kézimunkázni, főzni, vasalni, s. i. t.).

1903.évben a Szent Háromság utcában, 1906.évben a Bérkocsi utcában lakott szüleivel és bátyjával, Miklóssal.

Toldy Aranka családfája

Jövendőbelijével, Hohmann (később Hantai) Elekkel egy bálon ismerkedett meg, majd Mohácson, 1906. VII. 10-én házasságot kötöttek.
Házasságukból négy gyermek született: Margit, Elemér, Dénes és László.
A családi feljegyzésekben (1977) Leánya így ír: "Apám, Anyám nagyon megértették egymást, soha nézeteltérés nem volt közöttük. A legfinomabb és legintelligensebb módon beszéltek egymással, mi gyerekek egy csunya vagy közönséges szót nem hallottunk tőlük, jó nevelést kaptunk."

Pécs, Erreth Lajos u. 27.szám alatti házban laktak.

Toldy Aranka

A második világháború alatt cukorbeteg lett, mely annyira elhatalmasodott, hogy az inzulint injekció formájában kellett szervezetébe juttatni: ezt ápolónő, majd saját maga, végül Leánya adta be. A diétázás egyre nagyobb nehézségekbe ütközött és az inzulint is egyre nehezebben lehetett beszerzni (kukorica haj teát ivott, de ez a hiányt nem pótolta), így állapota romlott. Pedikürözés során lába ujját megvágták és a seb nem akart gyógyulni, így kórházba kellett szállítani: mivel a Család ebben az időben a Havi hegyi szőlőjükben (Haviboldogasszony utca) húzta meg magát, lovas mentőkocsi jött érte. A kórház szintén inzulin hiánnyal küszködött, ráadásul a seb elfertőződött, úgy, hogy lábfeje bokában való eltávolítását javasolták az orvosok, amibe bele is egyezett. Az állandó légiriadók miatt a műtétet egyre halasztották, végül is már lábát térdben kellett volna eltávolítani. 1944.november 1-én, 9 órakor a műtétet meg is kezdték, de légiriadó miatt azt meg kellett szakítani és a légiriadó rövidségére számítva az ovóhelyre vitték. A légiriadó azonban reggel 9 órától délután 3 óráig tartott (ekkor bombázták Pécsett a vasutat és a zsidó temetőre is bomba esett), amikor a műtétet folytatni akarták, szervezete felmondta a szolgálatot, meghalt.
56 éves volt. 1944. XI. 4-én (szombaton), 15 órakor temették a Pécsi Köztemetőben. A gyászjelentés a "Dunántúl" napilap 1944. XI. 3-i (pénteki)-, a köszönetnyilvánítás XI. 7-i (keddi) számában jelent meg.

Férje Hantai Elek túlélte és 1946. IV. 12-én házasságot kötött Szatmáry Vincenciával.
Hantai Elek 1966 évben, Szatmáry Vincencia 1995-ben halt meg.

Hantai Elek és két felesége közös sírban nyugszanak a Pécsi Temetőben.

Utódai közül

Hantai Margit Mohácson, 1907. 07. 02-án született és a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsész Karán szerzett diplomát. Pécsett, 1933. VIII. 11-én kötött házasságot Barcson, az 1898. V. 1-én született Adorján Bélával, aki a Pécsi Városháza tisztviselője volt.

Hantai Margit családfája
Nagyítás

Gyermekük a Pécsett, 1937. III. 12-én született Adorján László. A Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen szerzett diplomát. A Családtörténet írásba foglalója.
1962. VIII. 11-én Pécsett házasságot kötött a Pécsett, 1943. V. 3-án született építész foglalkozású Komáromi Zsuzsannával.
Gyermekeik: Adorján László és Adorján Zsuzsanna.
Zsuzsanna két diplomás pedagógus és Pécsett él. Pabst Miklóshoz ment feleségül és házasságukból születtek: Pabst Viktória és Pabst Dorottya.

Toldy-Hantai Elemér családfája

Hantai Elemér Mohácson, 1911. V. 8-án született és a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen állam- és jogtudományi végzettséget szerzett.
1929. XI. 26-án a gyermektelen vitéz Toldy Miklós Vilmos József adoptálta, így a vitézi cím várományosa lett.
Csendőrtisztként 1944-ben kénytelen volt elhagyni az országot. Németországban telepedett le és 1945. XII. 2-án feleségül vette az 1924-ben született Magyar Blankát. Felesége 1954-ben koraszüléssel elvetélt.
Bonnban 1957. III. 4-én hunyt el.

Hantai Dénes családfája

Hantai Dénes Sopronban 1913. II. 19-én született és a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán diplomázott. A m. kir. posta igazgatóságon, illetve annak jogutódjánál dolgozott az 1950-es évekig. Ekkor elbocsátották. 1956-ban a forradalom idején tanúsított magatartása miatt börtönbüntetésre itélték. Amnesztiával szabadult, majd vállalatoknál helyezkedett el.
Pécsett 1936. VI. 5-én feleségül vette az 1915-ben született Zámbó Irént. Házasságukból 1937. IV: 29-én született Hantai Tibor, aki itt kötött házasságot is, és itt halt meg 2007-ben.
Hantai Dénes 1967. II. 20-án - valószínűleg az rllene folyt eljárások során szerzett egészségromlása következményeként - halt meg.
Hantai Dénesné 2002 évben hunyt el.
Fiukkal közös sírjuk a Pécsi Temetőben van.

Hantai László családfája

Hantai László Pécsett született 1925. III. 16-án. Kereskedelmi érettségivel rendelkezett. A Pécsi Városháza dolgozója volt, majd szovjet hadifogságba került. Hazatérte után villanyszerelő, gépkocsivezető és gépkocsivezető-oktató munkakörökben dolgozott.
Háromszor nősült; utolsó házasságát 1977. III- 5-én kötötte Bartha Erzsébettel. Gyermeke egyik házasságából sem származott.
Pécsett, 2010. III. 21-én hunyt el. Sírja a Pécsi Temetőben van.

 

Home

Copyright 2004-2010 Toldy Lajos& Dr. Adorján László