The Toldy family from Mohács A mohácsi Toldy család
Menü

Családfa

ToldyBlog

 

A széthullás

Toldy József és Toldy Ignác gyermekei még többé-kevésbé élvezhették a Toldy família Mohácson kiharcolt, megszerzett tekintélyét, vagyoni gyarapodását. E mellett azonban a famíliában megjelentek a repedések is, ami legmarkánsabban Toldy László Mohácsról való elköltözésében és szakmaváltásában nyilvánult meg.

Az I.világháború, az azt követő történelmi események és a gazdasági recesszió a mohácsi Toldy családot sem kerülte el. A Család negyedik generációjából a molnár szakmát számosan feladták és más területeken kísérelték meg egzisztenciájuk felépítését. A mohácsi Família széthullott, ez azonban nem azt jelentette, hogy az utódok élete kilátástalanságba torkollott. A negyedik generáció tagjai felkutatták és megtalálták az érvényesülésük útjait és - kiszakadva ugyan a mohácsi és nagycsaládi miliőből - sikeres emberként folytatták életüket.

Jelen fejezetben Toldy József gyermekeinek Toldy Károlynak, Toldy Gyulának, Toldy Etelkának és Toldy Lászlónak a leszármazottait mutatjuk be.
Toldy Ignácz leszármazottait Toldy Arankánál mutatjuk be.

Toldy Károly Frigyes és Müller Emília házasságából születtek:

Toldy Géza családfája
Nagyítás

1896.VII.15-én, (20 órakor) született TOLDY GÉZA.
Római katolikus vallású volt.

A Pécs-Baranyai Címtár, 1928. kötetében magánzó foglalkozásúnak és Pécs, gr. Zichy Gyula u.10/2.szám alatti-, 1930.kötetében tisztviselő foglalkozásúnak és Pécs "Zichi Gy. u. 10." szám alatti lakosnak-, 1934. kötetében ügynök foglalkozásúnak és Pécs, Király u. 40 szám alatti lakosnak van feltüntetve, de lakott a Felső havi boldogasszony u. 1 szám alatt is.

Toldy Károly László (1900.XII.10.) esküvői tanúja volt.

Kétszer nősült:
Első felesége az 1894-ben született báró HORVÁTH LITZENBURGER JOLÁN (apja: báró Litzenburger Alfréd György, anyja. Moharos Mária). Jolán 1928. IV. 10-én, hajnali 1 órakor halt meg "tüdőütés repedés"-ben (Halotti anyakönyv 1928.év 351.folyószám.) A Litzenburger család r.k. volt és Pécsett, a Felsőhavi boldogasszony u.1 szám alatt laktak.
Második felesége a Szekszárdon, 1900. I. 31-én született ULMANN GABRIELLA (apja: néhai Ulmann Ignácz, anyja: néhai Berger Tekla), akivel Pécsett, 1928.V.1-én kötött házasságot. (Házassági anyakönyv 1928. év 203.folyószám). Az Ulmann család izraelita vallású volt és Pécsett, a Kis király u. 6 szám alatt laktak. Házasságkötéskor az eskettek anyakönyvébe bejegyezték: "Megegyezés szerint a születendő gyerekek valamennyien az atya r.k. vallását követik. Polgm. 14590/1928." (reverzális=vallásilag vegyes házasságokban házasságkötés előtti megegyezés a születendő gyerek vallásáról).

Házasságukból Pécsett, született Toldy György, aki Budapesten a Sportkórház főorvosaként, a KÖJÁLL igazgatójaként és a XIV. kerületi Uzsoki Kórházban belgyógyász főorvosaként dolgozott. Állítólag ő volt Rákosi Mátyás orvosa is. Kétszer nősült. Egyik házasságából született: Toldy György.1983.évtől sorsa ismeretlen.

Györgyöt neves asztali teniszezőként tartották nyilván. A Munka című folyóirat 2/1954.szá-mában jelent meg egy cikke: "Toldy György: Ahol jó MHK-munka folyt. A Pécsi Lendület SK 1953.évi tevékenységéről." (a cikk helyet kapott Kerekes Imre: Pécs. Válogatott bibliog-ráfia. című összeállításában, mely a Csorba Győző Megyei Könyvtár cikk-katalógusának anyagát dolgozta fel).

Ulmann Gabriella 1956.X.9-én halt meg.

Toldy József családja
Nagyítás

1898. IX. 24-én (9 órakor) született TOLDY JÓZSEF

Római katolikus vallású és molnár foglalkozású volt.

A Pécs-Baranyai Címtár, 1928. kötetében: Mohács rt.város. Polgármesteri hivatal. Díjnokok. Toldy József.

Később Pécsre költözött és -többek között- lakott a Xavér-, Majláth utcákban.

Házasságot kötött WEIDORFER ???-val. Házasságukból született

 • Toldy József, aki Regényi Ilonával kötött házasságot;
  leányuk: Toldy Ilona, Szollár Lajoshoz ment feleségül;
  Lajos, felvette a Toldy nevet.
  Szollárné 2003.évben halt meg.
 • Toldy Ottó, aki a II.világháborúban a német hadsereg katonája (SS) volt és a háború után Német-országban telepedett le.

Toldy József 1981.IX.24-én halt meg.

Toldy Károly László családja
Nagyítás

1900.XII.10-én született Toldy KÁROLY LÁSZLÓ

Beremenden malombérlő, vélhetően apja: Toldy Károly Frigyes tulajdonában lévő malmot üzemeltette.
Beremenden is lakott.

Az anyagilag tehetős Toldy Károly Frigyes gyermekére utal az is, hogy a Pécs-Baranyai Címtár 1928. Baranya-vármegye Nagy- és kisközségei fejezet Beremend kk. címszó alatt olvasható azon közlés, hogy "Személyautó tulajdonos: Toldi (!) Károly ifj."

Pécsett, 1924. VII. 10-én (24 éves korában) házasságot kötött CZWING GIZELLÁVAL, aki Budapesten, 1898. V. 11-én született; apja: Czwing Bertalan, anyja: néhai Gyurik Terézia (Házassági anyakönyv 1924.év 271 folyószám). Esküvői tanúja Toldy Géza, Pécs, Felső havi boldogasszony u. 10. szám alatti lakos volt.

Utódjuk nem volt.
Pécsett, az I.Ferenc József u.10.szám alatt laktak.

Később Budapestre költöztek és Károly László műszaki tisztviselőként dolgozott az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár elődjénél.

Miből lett ez a gyáróriás?
Az Uhri Imre Kovács- és Kocsigyártó cég az I. világháború alatt virágzott fel, majd 1933-ban csődeljárás során felszámolták. Uhri gyermekei vásárolták fel a céget és 1933-ban megalapították az "Uhri testvérek Autókarosszéria- és Járműgyárat". 1942-ben Mátyásföldön új repülőgépgyártó egységet is nyitottak. A II. világháború után a megmaradt egységekben újra indult a munka, most már Uhri Zsigmond vezetésével. 1949-ben a korábban repülőgép- és gépkocsi-alkatrészeket gyártó Ikarus Gép és Fémgyár Rt-t beolvasztották az Uhri-féle vállalatot és létrejött az állami Ikarus Karosszéria- és Járműgyár.

Toldy Károly László Pécsett, 1990. VII. 9-én, Toldy Károly Lászlóné Pécsett, 1984. IX. 27-én halt meg.

Toldy Károly László négy éves korától nevelte Béla Antal egyik fiát: Attilát.

Toldy Irén Etel családja
Nagítás

1904.VIII.24-én (21 órakor) született TOLDY IRÉN ETEL.

Római katolikus vallású volt, a mohácsi Polgármesteri hivatalban dolgozott, de valamikor élt Pécsett is:
erre utal A Pécs-Baranyai Címtár, 1930. Pécsi cím- és lakjegyzék részében található "Toldy Irén keresk. Megyeri út 13." és a Címtár 1934. évi kötete, ahol Pécs, Toldy Irén keresk. Vitéz u. 12. szöveg olvasható.

Férjhez ment az 1897. évben született INCZE GYULÁHOZ, aki papnak készült, de latin tanár lett.. Házasságukból két gyermek: Péter és László születtek.

 • Péterről nincsenek adataink.
 • László gyógyszerész lett, ledoktorált és Somogysámson községben telepedett le, az ottani patikát üzemeltette. Felesége pedagógus volt a községi iskolában.
  Két leányuk született, az egyik: Adrien, orvos lett, aki 1992.évben a Szigetvári Kórházban dolgozott, majd Budapestre került.

Dr. Incze Lászlótól kaptuk meg Müller József fotóját.

(Incze Gyulának házasságon kívül is született fia, aki Budapesten élt feleségével -Ida-; a fiú valami jelentősebb pozíciót töltött be, felesége pedig egyik minisztériumban dolgozott.)

Incze Gyula 1966. évben Mohácson; Irén 1986. II. 12-én (82 éves korában) Somogysámsonban halt meg. Mindketten a mohácsi temető Toldy József családi sírboltjában nyugszanak.

Irén, fiatal korában, Hantai Margit (Toldy Ignác unokája) barátnője volt; számos közös fény-kép készült róluk.

Toldy Béla Antal családja
Nagyítás

1907. VI. 2-án született TOLDY BÉLA ANTAL.

Római katolikus vallású volt.

Beremenden volt molnár tanonc, később a családi molnárüzemben, majd a pécsi Ürögi úti malomban dolgozott a II.-dik világháború kitöréséig. A háború után saját malmot épített.

Mint nemes kanári-tenyésztő 1951-1953 között Pécs város ezüstkoszorús tenyésztője volt. 1960. december 23-án pedig a Bildhauer József emlékversenyen aranyérmet kapott madaraiért.

A Pécs-Baranyai ismertető 1934. évi kötetében Pécs Toldy Béla ügynök Lyceum u. 5. szöveg olvasható.

A II.világháborúban tüzérként járta meg a Don-kanyart, és vaskereszttel tért haza

A Mátyás Flórián és Bátori utcákban több ház volt a tulajdonában. Lakott - többek között - a gr. Zichy Gyula 10/2 szám alatt is. Pécsett az Ürögi úton is volt háza, a ház homlokzatán "TOLDY-LAK" felirat volt olvasható és a ház melletti Éger patakon malma működött.

Az 1913-ban született PAPP ERZSÉBETTEL kötött házasságából három fia született: Miklós, Attila és Béla János.

 • Miklós 1934. évben született. Pék és kőműves foglakozású volt.
  Nős volt, házasságából született: Csilla.
  1981-ben halt meg.
 • Attila, 1936.X.24-én született. Autószerelő szakmával rendelkezik.
  Kerékpárversenyző és sportrepülő volt.
  1961. VII. 15-én Bíró Máriával kötött házasságot.
  Egy gyermekük született 1963.XI.19-én: Attila.
  Fiuk a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál (klinikusként, szabadidejében, továbbra is részt vett a Szolgálat munkájában);
  Baranyában és a Balaton térségében részt vett a helikopteres mentésben is.
  Később a Pécsi Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Klinikáján, Sebészeti Klinikáján, majd a Baranya megyei Kórház Sebészeti Osztályán, végül a Mohácsi Kórház sebészeti Osztályán dolgozott.
  Szalai Ildikóval kötött házasságából két gyermek született: Emese és Bence. 1999.VII.29-én közúti közlekedési balesetben meghalt.
  A Mohácsi Kórház és a Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikája Mohácson, 1999. XI. 13-án tartotta a Déldunántúli Traumatológusok VI.közös tudományos ülését, melyet dr. Toldy Attila emlékére szerveztek.
  Utolsó betege: a 87 éves Ulrich Pálné írta: "..a jó Isten áldja keze munkáját és fogadja vissza örök szeretetébe!!!".
  Özvegye Himesházán él, gyógyszerész.
 • Béla János, 1940. X. 25-én született.
  Gumikészítő és gumijavító szakmával rendelkezik.
  Fónai Klárával (aki 1943.évben született) kötött házasságából két gyermek született: Andrea és Zoltán Béla (*1974.).
  Andrea elvált, egy gyermeke van, Péter
  Zoltán Béla az 1975-ben született Fülöp Beátával kötött házasságot, aki 2001. IX. 15-én elhunyt.

Toldy Béláné (Papp Erzsébet) neve megtalálható a Pécs-Baranyai címtár, 1928.kötetében: Pécsi cím- és lakjegyzék: Toldy Béláné magánzó Megye u. 12.

Papp Erzsébet 1990.évben hunyt el.

(Toldy Béla Antalra és leszármazottaira vonatkozó adatokat fiai: Attila és Béla, bocsátották rendelkezésünkre.

Toldy István Károly családja
Nagyítás

1908. XII. 24-én született TOLDY ISTVÁN KÁROLY

Római katolikus vallású volt.

Pécsi építőipari cégnél dolgozott.

Fiatalon halt meg.

Toldy Antal Győző családja
Nagyítás

Mohácson, 1911. I. 17-én született TOLDY ANTAL GYŐZŐ.

Római katolikus vallású volt.

Pécsett kereskedelmi iskolát végzett.

A Horthy korszakban pénzügyőrként dolgozott (a családi hagyomány szerint állásába vitéz Toldy Miklós protezsálta), rangja szemlész (vámszaki nyomozó) volt. Titeltől Bécsig, a dunai hajókat ellenőrizte.
Kiváló megfigyelőképességgel rendelkezett (agya minden látványról: tárgyról, személyről, felvételt készített és ezeket évekig képes volt tárolni; egy pillanatig látott dolgokról a legtöbb jellemzőt precízen le tudta írni).
A csempészett árú értékének 20 %-át kapta a felderítő jutalékként, így a család bejárónőt is tudott alkalmazni.

Neve a Pécs-Baranyai ismertető, 1934. kötetében is megtalálható: Pécs Toldy Antal p. ü. vigyázó Munkácsy u.6.

A Rákosi érában a családot Hortobágyra akarták internálni, végül azonban csak őt vitték néhány hónapra Jászárokszállásra.

1960.évtől a Barcsi Járási Tanács V.B. állományában forgalmi adó ellenőrként dolgozott, majd a Somogy megyei Illetékhivatalhoz került, amely később fuzionált a Baranya megyei Illetékhivatallal, Pécs székhellyel.

Hét éves udvarlás után, felettesei engedélye nélkül nősült, ezért lefokozták.
Házasságát (az 1916. I. 20-án született) MÉLYVÖLGYI ERZSÉBETTEL, 1938. V. 7-én kötötte Pécsett.
A Mélyvölgyi név Palkovits-ból magyarított.
Erzsébet anyja: Palkovits Mária (1892-1977) a pécsi Temetőben nyugszik. Düsseldorfban érettségizett, iskolázott, intelligens nő volt.
Erzsébet apját nem ismerte, ő az I.világháborúban,, az egyik isonzói csatában, esett el.
Felesége női ipariskolát végzett Pécsett, ahol szabás-varrást, kötést, horgolást és különböző népi díszítő irányzatokat tanítottak. Később, nyugdíját megalapozandó, a barcsi általános iskolában gondnoki állást vállalt.

Házasságukból tíz gyermek született: Árpád, Csaba, Emőke, Kont, Gyöngyvér, Ildikó, Előd, Alpár, Judit, Erzsébet.
Gyöngyvér Szencen (1919-ig és 1938-45-ben Magyarországhoz - Pozsony vármegye - tartozott; ma Szlovákia), Judit és Erzsébet Barcson, a többi gyermek Pécsett született.

 • 1939. I. 30-án Árpád, elektrotechnikus;
  egy leánya: Csilla, Skóciában él, könyvírással, forgatókönyv írással és egyetemi oktatással foglalkozik. Három gyermeke van.
 • 1940. IV. 24-én Csaba, könyvtáros; felesége kétdiplomás nyelvtanárnő; gyermekeik:
  Csaba, mérnök, vállalkozó (gyermekei: Csaba és Viktor),
  Levente, pénzügyőr (gyermekei: Zsófia, Levente és Nóra ikerpár);
  Felesége első házasságából is van két gyermek.
 • 1941. VIII. 8. Emőke, ének- és zenetanár; férje Sütő Károly, több diplomás főiskolai tanár;
  gyermekeik: Károly, csellóművész Ausztriában; Melinda, tanítónő.
 • 1943. I. 29. Kont (K. István) Kanadában él;
  négy gyermeke van (Kathelin, Johanna ….).
 • 1944. XII. 29. Gyöngyvér, férje Halmos Géza;
  Baján laknak; gyermekeik: Géza és Gyöngyvér.
 • 1946. VII. 1. Ildikó, tanítónő, hajadon, Gyenesdiáson lakik, a helyi általános iskolában tanít.
 • 1949. VIII. 31. Előd Tamás, kereskedő; világpolgár;
  Texasban él; hat gyermeke van.
 • 1951. III. 11. Alpár (Charlie) műszaki szakmában dolgozik;
  Kanadában él; négy gyermeke van (Sharon, …….).
 • 1952. XII. 8. Judit (Toldy-Albert), zenetanár,
  Salzburg melletti Nussdorfban él;
  korán megöz-vegyült; egy fia van.
 • 1954. XII. 25. Erzsébet dr. gyógyszerész Ph.D tudományos fokozattal;
  férje dr. Salamon Antal ny. traumatológus professzor;
  Szombathelyen élnek.

A család a II.világháború alatt Szencen, az ú.n. Báger sornak nevezett utcában lakott.

Antal Győzőt 1982. I. 17-én halt meg, a Mohácsi Temető Toldy József családja kriptájában temették.

Özvegye Baján élt és 2001. évben adománnyal járult hozzá az UJ EMBER katolikus hetilap akciójához, melynek célja a határokon túl élő magyarok olvasnivalóval való ellátása volt. Erről a hetilap 2001. II. 11-i száma adott hírt.

Baján halt meg 2008.X.14-én. Mohácson, 2008.X.27-én temették és a Toldy József családja kriptában nyugszik.

(Toldy Antalra illetve családjára vonatkozó adatokat fia: Toldy Csaba, bocsátotta rendelkezésünkre.)

Toldy Ilona Jolán családja
Nagyítás

1914. III. 15-én született TOLDY ILONA JOLÁN

Négy elemi és négy polgári iskolát végzett.

A II.világháború alatt ápolónőként dolgozott.

Háromszor ment férjhez:

 • Első férje KOVÁCS FERENC, nagybirtokos volt.
 • Második férje JENŐFALVI DEZSŐ (aki 1921-ben született és 2000-ben halt meg) volt, akivel kereskedést működtettek Pécsett, az Aidinger János utcában.
  Házasságukból három gyermek született:
  Zsuzsika, aki születését követően rövidesen elhunyt;
  Ilona Zsófia, aki Győrben, 1970.évben férjhez ment Nagy Józsefhez és két gyermekük született: András Péter és Aurél Norbert és Dezső.
 • Harmadik férje RIBA LAJOS, a Pécsi Bádogos KTSz elnöke volt.

Pécsett, 1922. XI. 21-én hunyt el, sirja "Édesanyánk" felirattal a Pécsi Temetőben található.
Jenőfalvi Dezső síremléke szintén a Pécsi Temetőben, kolumbáriumban van elhelyezve.

(Toldy Ilona Jolánra vonatkozó adatokat unokája: Nagy Aurél Norbert bocsátotta rendelkezésünkre.)

Toldy Gyula és Schmidt Valéria házasságából született

Toldy Gyula családja
Nagyítás

Mohácson, 1906. II. 25-én, 0 óra 15 perckor, TOLDY JÓZSEF REZSŐ

Foglalkozása molnár volt.

A család a Koronaherceg u. 570-ben lakott.

Első házasságát Mohácson, az 1914. VII. 18-án született NAGY ANNÁVAL kötötte.
Házasságából született

 • Valéria (*1936.; férjhez ment Bárdi Gézához;
  gyermekeik: Zsolt, Andrea, Péter);
 • Miklós (*1937);
 • Péter (*1945.; 1966-ban nősült Baumgartner Edittel, aki 1981-ben meghalt;
  gyermekük: az 1969. I. 1-én született Márta, Görögországban él).

Második házasságát az 1912. VI. 1.-én született SALAMON IRMÁVAL kötötte.
A házasságból Tatán, 1954.IV.21-én született Valér Szabolcs, aki feleségül vette az Ura-n (Szabolcs-Szatmár megye, mátészalkai járás), 1957. I. 7-én született Sári Magdolnát.
Ebből a házasságból született Veszprémben, 1978. XI. 18-án Anna és Veszprémben, 1981. IV. 17-én Árpád.

József Rezső 1973.évben (67 éves korában) halt meg.

Mohácson, 1907.XI.4-én, d.e.11 órakor, TOLDY VALÉR FERENC

Az újszülött 16 hónapos korában, „rángó görcsök"-ben halt meg (Halotti anyakönyv, 1907. év, 411 folyószám).

Mohácson, 1911.V.18-án, d.u.7 1/2 órakor, TOLDY ERVIN PÉTER

Az újszülött 10 hónapos korában, "hörghurut"-ban halt meg (Halotti anyakönyv, 1911. év, 78 folyószám).

Toldy Etelka és Dvorszky Béla házasságából született:

Toldy Etelka családja
Nagyítás

Mohácson, 1905. VII. 18-án született DVORSZKY ETELKA

Férjhez ment a Pécsett, 1902. VI. 1-én született SZIEBERT RÓBERTHEZ (akinek apja: Róbert, Németbolyban született 1871. VII. 7-én és 1939.évben halt meg).

Egyik gyermekük: az 1949. XI. 24-én született Krisztina (későbbi Északi Gáborné);
másik gyermekük: az 1945. III. 24-én született Márta (aki Németországban telepedett le).

Úgy tudjuk volt még két gyermekük: Tamás és Anett (Éber Péterné), de róluk nem rendelke- zünk semmilyen adattal.

Dvorszky Etelka Baján, 1986. III. 24-én-, Sziebert Róbert Baján, 1989. III. 28-án halt meg.

 

A Vas megyei Rum-ban, 1908. VII. 16-án született DVORSZKY MÁRIA

Férjhez ment FORRÓ (FEIGL) JENŐHÖZ.

 • Egyik gyermekük: az 1930. évben született Mária (férjhez ment Piller Lászlóhoz;
  utódaik: Andrea és Krisztina - férje Rácz Ferenc -);
 • másik gyermekük: az 1941. XI. 20-án született Béla (aki nőül vette Ferner Ágnest).

Toldy László és Mladencsics Júlia házasságából született

Toldy Lajos leszármazottai
Nagyítás

Mohácson, 1908.IV.14-én TOLDY LAJOS LÁSZLÓ

Molnárnak tanult, de a szakmában nem kívánt dolgozni, ezért Pilisvörösvárra, majd Tatabányára (Bánhida) költözött és bányász lett.
Katonai szolgálatot gyomorvérzése miatt nem teljesített.
Amatőrként ökölvívással és galambászattal is foglalkozott.
Bányaszerencsétlenség (sújtólégrobbanás, 230 halott) következtében halt meg 1950. XII. 31-én.
Halála után a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozatát kapta meg.

Tatabányán kötött házasságot KORNÉLI MÁRIÁVAL (Tatabánya, 1915. VIII. 19-Tatabánya, 1969. VII. 20.)
Házasságukból született:

 • 1937. év körül Erzsébet, aki azonban születését követő néhány napon belül meghalt.
 • 1943. X. 27-én, Bánhidán, LAJOS FERENC, aki vegyésztechnikus, folyamatszervező és mérlegképes könyvelő képesítéssel rendelkezett. 1960-65. években a Tatabányai Megyei Kórháznál, 1966-1992.években a Gasztrometál Rt-nél dolgozott, majd 1993. évben szabadúszóként tevékenykedett. 1994. III. 21-én Henter Szolgáltató Bt. néven könyvelő irodát alapított.
  1966. III. 1.-én házasságot kötött Kuglics Máriával (aki Bánhidán, 1942. VI. 2-án született és ápolónőként dolgozott).
  Tatabányán élnek.
Házasságukból született
 • Tatabányán, 1966. XII. 4-én Zoltán aki bányagépész, anyaggazdálkodó és kereskedő foglalkozású volt.
  1992. II. 5-én hunyt el közúti közlekedési balesetben (Vértesszőlősön a gépkocsijába hajolt be, mikor egy tehergépkocsi elsodorta).
  Nős volt Bagdány Ilonával (aki Tatabányán, 1967. IX. 4-én született).
  Gyermekeik: Zoltán Roland, aki Tatabányán, 1987. VI. 11-én született,
  valamint Georgina, aki Tatabányán, 1991. X. 14-én született.
 • Tatabányán, 1970. VII. 30-án született Mónika, aki Somogyi Lászlóval (Tata, 1961. I. 29.) kötött házasságot.
  Kömlődön élnek.
  Gyermekeik: Zsolt (Tata, 1986. VII. 18.), Alexandra (Tatabánya, 1988. VII. 29.), László (Tatabánya, 1990. IV. 22.), Mónika (Tatabánya, 1994. II. 22.), Attila (Tatabánya, 1995. X. 6.), Tamás (*+Tatabánya, 1997.) és Szabolcs (Tatabánya, 2002. VIII. 21.), Nikolett (Tatabánya, 2005. II. 2.).

  LAJOS FERENC a mohácsi Toldy család kutatásával is foglalkozott és feltárt adatai je- lentősen hozzájárultak a Családról kialakított képhez. Kezdeményezte és létrehozta a Csa- lád Internetes honlapját.

 • 1946. I. 29-én, Bánhidán született Miklós István, aki géplakatos és tehergépkocsi vezető szakmában dolgozott.
  Első felesége: Szemes Mária 1981. évben öngyilkos lett;
  második felesége Herner Györgyike Zsuzsanna (Toldy Györgyike és Herner Mihály leánya) volt.
  Miklós István 2008. V. 12-én halt meg (temetése 2008. V. 21-én a Tatabánya-bándidai Temetőben történt).

  Toldy Ilona családja

  Mohácson, 1909.XI.9-én született TOLDY ILONA

  Feleségül ment GARADNAI BÉLÁHOZ és Dombováron telepedtek le.

  A férj a MÁV-nál dolgozott.

  Házasságukból született Ilona (aki Svájcban él).

   

  Toldy László és Mayer Illik Ilona házasságából született

  Mohácson, 1913. XII. 17-én László Alfonz József, aki Mohácson, 1913. XII. 19-én hunyt el.

  Toldy Erzsébet családja

  Mohácson, 1915.V.1-én született Erzsébet Mária Valéria,
  aki 1944. XII. 9-én, Pilisvörösváron, az orvos foglalkozású, DROBNY ZSIGMONDHOZ (született a lengyelországi Posenben, 1916. II.5.én; apja: néhai Drobny Mihály; anyja: Borowiák Ágnes) ment nőül és Poznanban, 1948. II. 23-án halt meg.
  Leszármazójuk nem volt.

  Toldy László családja
  Nagyítás

  Óbecsén, 1917. IX. 1-én született László Marió,
  aki házasságát 1941-ben kötötte VERES LIVIÁVAL (*1923. V. 8. Szuhakáló - Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye edelényi járás -).
  Laktak Pilisvörösváron, Nemesszalókon, Pápán.

  A II.világháborúban szovjet hadifogságba került és a Donyec medence szénbányáiban dolgozott.

  Hazatérte után egy nemesszalóki pékség bérlője volt, a Pápai Sütőipari Vállalat 1953.év-ben történt megalakulásával igazgató helyettesi beosztásba került és a család Pápára is költözött.

  Házassága felbomlott, majd 1956. év végén Kiss Erzsébettel a venezuelai Maracaiboba disszidált.

  Házasságából született 1941. IX. 8-án László (Budapesten él), majd 1943. XII. 16-án Zoltán (Veszprémben él).

  • László nősült Palásthy Magdolna Máriával.
   Gyermekeik: László (*1971. IV. 3.), aki feleségül vette Horváth Krisztinát (*1975. VII. 23.)
   2009. 10. 01-én Budapesten született gyermekük Szófia Lilla.
   Gyermekük: Gábor (*1975. I. 27.), aki feleségül vette Gábor Melindát (*1977.XII.17.).
   2009. 01. 15-én született gyermekük a Dominika Diana nevet kapta.
  • Zoltán első házasságát 1968. III.hóban kötötte Tatár Máriával (*1945. IX. 12.) és házasságuk- ból született 1969.VI.6-án Tímea, valamint 1970. XII. 12-én Zoltán (aki nősült Nagy Évával és gyermekük a 2002. IX. 9-én született Ditta).
   Zoltán második házasságát 1979. XI. hóban kötötte Bíró Karolinnal (*1943.I.20.) és házasságából 1980. V. 19-én született Tünde.

  Toldy Györgyike családja
  Nagyítás

  Kisbicsérden, 1921.IV.21-én született Györgyike Etelka Verona,
  aki 1942. I. 17-én HERNER MIHÁLYHOZ (született: Mohács, 1911. IX. 17.) ment nőül és Pilisvörösváron laktak.

  Mihály Pilisvörösváron, 1996. XI. 23-án, Györgyike Pilisvörösváron, 2005.évben halt meg.

  Rendelkezésünkre áll a Herner família családfája: Herner János (nős: Bátaszéki Máriával), leszármazó: Herner János (nős: Szajesán Orsolyával).

  Gyermekeik:

  • Miklós (Pilisvörösvár, 1942. XII. 6.-Budapest, 1995. XI. 24.), aki 1964.XI. 28-án nősült Bankó Ilonával (*Békéscsaba, 1947. III. 13.) és házasságukból született
   Budapesten, 1965. VI. 15-én Ilona (aki férjhez ment Pilácz Tiborhoz; gyermekeik: Noémi -*Budapest, 1989. I. 6.-; Nikolett -*Budapest, 1992. XII. 17.-),
   Budapesten, 1970.I.23-án Miklós (akinek felesége a Budapesten, 1970. V. 1-én született Harmati Ibolya; gyermekük: a Budapesten, 1998. VIII. 13-án született Miklós).
  • Erzsébet (Csobánka, 1944. VII. 27.-Pilisvörösvár, 1945. V. 20.).
  • Györgyike Zsuzsanna Ilona (Pilisvörösvár, 1946. IV. 28.) - aki első férjével (a Tokodon, 1943. XII. 31-én született) Gergely Andrással 1966. X. 13-án kötött házasságot, majd 1976. X. 13-án elvált; - aki második férjével (a Bánhidán, 1946. I. 29-én született) Toldy Miklóssal - Lajos Ferenc öccse -, 1981. XI. 6-án kötött házasságot, leszármazójuk nincs.
  • Ilona Mária (Pilisvörösvár, 1948. IX. 8-Pilisvörösvár-1989. X. 2.), aki 1964. VII. 25-én férjhez ment a Budapesten (az 1944. III. 11 Pilisvörösváron született és 1994. II. ? meghalt) Káldi Jánoshoz.
   Házasságukból: Budapesten, 1964. X. 23-án született Ilona (aki férjhez ment Wenczl Mártonhoz és Budapesten 1986. X. 12-én született Péter Márton gyermekük);
   Budapesten, 1967. VIII. 23. született Erika;
   Budapesten, 1974. XII. 1-én született János (akinek felesége az 1974. XII. 1-én született Keppler Margit és gyermekük a 2002. VI. 26-án született Laura).

  Toldy Tibor családja
  Nagyítás

  Rákosszentmihályon, 1922. VIII. 6-án született Tibor Pál Antal,
  aki Nemesszalókon, 1922.IV.14-én kötött házasságot TALABÉR ILONÁVAL (1928.VIII.18.-2002.X.28.).

  Házasságukból született:

  • Nemesszalókon, 1948. X. 11-én Erzsébet, aki Kovács István Pálhoz (*1940. VIII. 20.) ment feleségül, majd elváltak;
   gyermekük: az 1972.IX.12-én született Krisztina (aki Lovassy Rezső Sándorhoz ment feleségül és 2001. XI. 9-én született Patrik Romeo nevű gyermekük).
  • Nemesszalókon, 1952. I. 23-án született Tibor, aki Kis Beátát vette feleségül;
   gyermekeik: az 1976. VII. 8-án született Tímea és az 1981. VII. 11-én született Tünde.

  Csobánkán, 1926. VII. 6-án Etelka Livia Beáta Vera, aki Csobánkán, 1926.X.30-án halt meg.

  (A fenti adatokat Toldy László -László Márió fiától származó- unokája: Toldy Zoltán bocsátotta rendelkezésünk- re.)

   

  Home

 • Copyright 2004-2010 Toldy Lajos& Dr. Adorján László