The Toldy family from Mohács A mohácsi Toldy család
Menü

Családfa

ToldyBlog

 

Toldy Etel

Toldy József és Bartos Etel
házasságából született
Mohácson, 1881.IX.17-én
TOLDY ETEL.

A Mohács és Vidéke helyi sajtóban 1896.X.18-án lehetett találkozni Toldy Etel nevével (aki ekkor 15 éves volt). A híradás szerint
"..Dr.Boross Dezső, kir.járásbíróságunk derék albírája kelt egybe művelt és kedves arájával, Simonkovics Jolán kisasszonnyal, Simonkovics Mihály városi másodjegyző leányával. Nyoszolyólányok voltak: .. Toldy Etel.."

A helyi újság 1901.évben is megemlítette nevét (ekkor 20 éves volt):
"A múlt hét szombatján, januárius hó 26-án folyt le a Mohácsi Iparosok Olvasókörének bálja a kör dísztermében .. A következőkben közöljük a mulatságon jelen volt leányok névsorát: .. Toldy Etelka .." (1901.II.2.)

Toldy Etel családfája

Toldy Etel 1904.X.22-én (23 éves korában) férjhez ment a Pécsváradon, 1879.X.7-én született, (későbbi "dr.") DVORSZKY BÉLÁHOZ aki gyógyszerész volt (Dvorszky Béla apja: Béla, Mohácson, 1879.X.7-én született; anyja: Herry Paulina).

A Mohács és Vidéke hetilap mind a kézfogóról, mind az esküvőről hírt adott:
"A napokban tartotta kézfogóját ifj.Dvorszky Béla pécsváradi okleveles gyógyszerész Toldy Ettika kisasszonnyal, Toldy József mohácsi malom és háztulajdonos leányával." (1904.I.3.) "Toldy Etelka kisasszonynak, Toldy József helybeli ház- és malomtulajdonos leányának teg- nap délután örök hűséget esküdött Dvorszky Béla pécsváradi okleveles gyógyszerész." (1904.X.23.)

Házasságukból született: Dvorszky Etelka és DvorszkyMária.

Home

Copyright 2004-2010 Toldy Lajos& Dr. Adorján László